Nově jsme zařadili do nabídky zájezdy na Kubu Jardines de la Reina

Bezesporu nejzajímavější oblastí pro potápění na Kubě je oblast Jardines de la Reina. Díky mimořádně přísným podmínkám národního mořského parku (především zákazu komerčního rybolovu a omezení počtu návštěvníků) zde máme možnost vidět Karibik, jaký byl před rozmachem turistiky v této části světa. přísně chráněná mořská rezervace, někdy též nazývaná "Galapágy Karibiku" nebo "Castrův tajný útes". Díky zákazu rybolovu a nesmlouvavým limitům pro vstup návštěvníků zde máme možnost vidět, jak vypadal Karibik za časů Kryštofa Kolumba. Bez nejmenších pochyb nejlepší potápění na Kubě.

Jardines de la Reina 

je název souostroví 50 mil jižně od Kuby a 80 mil severně od Kajmanských ostrovů. V překladu znamená Královniny zahrady a pochází od Kryštofa Kolumba, který je v roce 1492 objevil a pojmenoval na počest španělské královny Isabely Kastilské. Souostroví, které bývá někdy označováno jako GALAPÁGY KARIBIKU, se skládá celkem z 230 ostrůvků a je zhruba 150 mil dlouhé.V roce 1996 zde byla vyhlášena mořská rezervace, která je dnes nejrozsáhlejším chráněným územím v celém Karibském moři. Jedná se o zcela uzavřenou oblast - počet trvale bydlících obyvatel nula, zakázaný komerční rybolov, jediná povolená základna, vstup pouze se speciálním povolením a přísně limitovaným počtem návštěvníků. 

Díky uzavřenosti oblasti zde máme možnost vidět Karibik, jaký býval za časů Kryštofa Kolumba : neponičené útesy plné života, široko daleko žádní další potápěči, jen vy a moře. Z velmi intimní vzdálenosti se zde v hloubkách 15 - 30 m můžeme bezpečně kochat žraloky karibskými 1,5-3 m velkými, u hladiny s jejich o něco většími příbuznými žraloky hedvábnými, a kdo má štěstí, může zde narazit i na žraloky velrybí 7 - 12 m velké.