Začátek potápění v roce 1979

Současný počet logovaných ponorů je více než 3000

Kvalifikace v systému potápění EDS a SSI (kde pro rok 2019 nemá aktivní statut)

My Profil MID: 247520

Začátek potápění v roce 1979

Současný počet logovaných ponorů je více než 3000

Kvalifikace v systému potápění EDS a SSI (kde pro rok 2019 nemá aktivní statut)

SSI My Profil MID: 247520

EDS My Profil: CZ135

Dosažené kvalifikace